Vilkår og betingelser

Les nøye gjennom disse reglene og vilkårene før du bruker, innhenter informasjon eller kjøper produkter og tjenester. Ved å bruke KAYAK-nettsiden, mobil- eller nettbrett applikasjoner eller andre tjenester eller KAYAK-plattformer (heretter omtalt som "Nettsiden") godtar du disse reglene og vilkårene ("Vilkår") og våre Retningslinjer for personvern. Hvis du ikke aksepterer alle disse Vilkårene kan du ikke bruke vår Nettside. I disse Vilkårene refererer "vi", "oss", "vår" eller "KAYAK" til KAYAK Europe GmbH, og "du" og "dine" refererer til deg som bruker av Nettsiden.

DISSE VILKÅRENE INKLUDERER EN VOLDGIFTKLAUSUL OG EN FRASKRIVELSE AV DINE RETTIGHETER TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL ELLER SØKSMÅL.

Vi kan til enhver tid endre disse Vilkårene ved å publisere den nye versjonen på vår Nettside; eventuelle endringer vil ikke påvirke rettigheter og plikter som var gjeldende før endringene. Videre bruk av Nettsiden etter at endringene av Vilkårene er publisert vil være underlagt reglene som er gjeldende på tidspunktet for bruk. Vennligst se gjennom disse Vilkårene jevnlig for endringer. Dersom du ikke godtar Vilkårene eller endringene av dem, eller dersom du er misfornøyd med Nettsiden, er din eneste mulighet å avslutte bruken av Nettsiden.

 1. Vi selger ikke Reiseprodukter
 2. Vår Nettside er en søkemotor for reiser. KAYAK tilbyr ikke, eier ikke og kontrollerer ikke noen av de reisetjenestene og produktene du får tilgang til gjennom Nettsiden, som flyvninger, overnatting, leiebiler, pakketurer, eller reiseforsikring ("Reiseproduktene"). Reiseproduktene er eid, kontrollert eller gjordt tilgjengelig av tredjeparter ("Reiseleverandører"), enten direkte (f.eks. flyselskaper) eller gjennom agenter (f.eks. nettreisebyråer). Reiseleverandørene er ansvarlige for Reiseproduktene. Reiseleverandørenes vilkår, og regler for personvern gjelder for din bestilling, så du må være enig i, og godkjenne disse vilkårene. Videre gjelder vilkårene fra den faktiske leverandøren (flyselskap, hotell, turoperatør etc.), så du må også være enig i, og forstå disse vilkårene. Din kommunikasjon med enhver Reiseleverandør gjennom Nettsiden skjer på egen risiko, og KAYAK har ikke noe ansvar dersom noe skulle gå galt med din bestilling, eller under din reise.

  Det at du finner Reiseprodukter på vår Nettside antyder, foreslår eller utgjør på ingen måte en anbefaling av Reiseproduktet eller Reiseleverandøren fra KAYAK, herunder heller ikke noen form for sponsing eller godkjenning av KAYAK fra Reiseleverandøren, eller at det foregår noen form for samarbeid mellom KAYAK og Reiseleverandørene.

  KAYAK viser innhold, inkludert priser, som er gjordt tilgjengelig eller hentet inn fra Reiseleverandørene. KAYAK er på ingen måte ansvarlig for nøyaktighet og aktualitet for slikt innhold. Siden KAYAK ikke har kontroll over Reiseproduktene, og ikke verifiserer innhold lastet opp av Reiseleverandørene er det ikke mulig for oss å garantere prisene som er vist på vår Nettside. Prisene endres konstant, og ekstra gebyrer (f.eks. betalingsgebyrer, servicegebyrer, gebyrer for innsjekket bagasje, lokale skatter og avgifter) kan være gjeldende, så du bør alltid sjekke at prisen for bestillingen er den du forventet. Flere detaljer her. Noen Reiseprodukter kan også bli solgt i en annen valuta enn det som er forhåndsvalgt eller valgt av deg for visning i søkeresultater. Vår valutakalkulering er kun til informasjon, og må ikke regnes som nøyaktig og i sanntid; de aktuelle prisene kan variere og din betalingsleverandør (f.eks. ditt kredittkortselskap) kan ta betalt for veksling og bruke valutakurs fra en annen dag.

 3. Bestilling gjennom KAYAK
 4. Hvis du gjør en bestilling av Reiseprodukter gjennom vår Nettside, så utføres denne bestillingen gjennom Reiseleverandøren som er navngitt på bestillingssiden, og vår Nettside fungerer kun som en bestillingsplattform. KAYAK har derfor ikke noe ansvar for bestillingen eller Reiseproduktet da KAYAK ikke er involvert i beskrivelser av Reiseproduktet, i definering av priser og gebyrer, eller i å tilby Reiseproduktet du bestiller. Hvis du har noen problemer eller tvister i forbindelse med din bestilling og/eller Reiseproduktet er du enig i at dette skal rettes til og løses av Reiseleverandøren og ikke til/av oss.

 5. Opphavsrett
 6. All tekst, bilder, programvare, varemerke, servicemerker eller annet materiale (unntatt brukerinnhold) fra nettsiden vår eies av oss, selskapspartnerne, reiseleverandørene og andre lisenshavere. Du kan ikke kopiere eller overføre slikt materiale for privat ikke-kommersiell bruk. Alle merker om opphavsrett, varemerke og andre eiendomsrettigheter presentert på nettsiden vår må vises på alle kopier du skriver ut. Andre produkter, tjenester eller bedriftsbetegnelser på nettsiden vår som ikke tilhører KAYAK, tilhører de respektive tredjepartene og kan være nevnt på nettsiden vår kun for identifikasjonsformål. Du må kontakte den aktuelle tredjeparten for mer fullstendig informasjon om slike betegnelser eller registreringsstatus. Bruken og tilgangenn din til nettsiden vår gir deg ingen rettigheter eller lisens til å bruke merkene som er inkludert på nettsiden vår.

 7. Bruk av vår Nettside
 8. Du får kun bruke og registrere deg som bruker av vår Nettside, eller bruke Trips, om du er minimum 18 år gammel og har rett til å inngå bindende avtaler. Om du registrer deg som bruker eller gjør en bestilling som resulterer i opprettelse av en Trips-konto, er du ansvarlig for å holde passord, innlogging- og kontoinformasjon konfidensielt. Du er ansvarlig for enhver bruk av vår Nettside, både av deg og av andre som bruker ditt passord og din innlogginsinformasjon (med eller uten din tillatelse) og av enhver person du gir tilgang til dine reiseplaner. All informasjon du oppgir til oss må være nøyaktig og aktuell. Dersom noe av informasjonen endrer seg, må du umiddelbart oppdatere dette. Dersom du har grunn til å tro at at din konto ikke lenger er sikker (mistet, stjålet eller avslørt, eller ved bruk av din informasjon, eller bruk av pc eller mobilenhet brukt til å få tilgang til vår Nettside), må du umiddelbart endre den kontoinformasjonen som er blitt påvirket.

  Om du bestemmer deg for å motta meldinger eller annen kommunikasjon fra vår Nettside direkte til din mobiltelefon, er du alene ansvarlig for å holde oss oppdatert med ditt aktuelle telefonnummer, oppdatering til den siste versjonen av vår app og for eventuelle gebyrer som gjelder for å motta slike meldinger. Vi tar ikke ansvar for informasjon som sendes til mobiltelefon som er koblet til et gammelt mobilnummer eller som bruker en gammel versjon av appen. Hvis du installerer programvare eller aktiverer tjenester som lagrer informasjon fra vår Nettside på en mobilenhet eller pc er det ditt ansvar å fjerne din informasjon eller på andre måte umuliggjøre tilgang til slik programvare eller enhet før du overfører eller kaster enheten, for å unngå uautorisert tilgang til din informasjon eller konto.

  Du får kun bruke vår Nettside til å søke etter legitime reisetilbud, og du kan ikke bruke vår Nettside for å gjøre falske, uredelige eller spekulative reservasjoner eller reservasjon på grunn av forventet etterspørsel. Ved å bruke vår Nettside går du med på å følge de lover som gjelder i USA og ditt eget land, inkludert lover som gjelder for eksport av tekniske data.

  Dessuten går du med på å ikke gjøre noe av følgende uten å på forhånd innhente skriftlig godkjennelse fra KAYAK:

  (i) bruke nettsiden med en manuell eller automatisk prosess for ethvert formål utenom ditt personlige bruk eller for integrering av KAYAK-sider i en søkeindeks. Bruk av ethvert automatisert system eller programvare for å hente data fra vår Nettside ("skjermskraping"), for kommersiell eller ikke-kommersiell bruk er forbudt;
  (ii) bryte restriksjonene i Robot Exclusion-headere på vår Nettside eller på noen måte omgå andre virkemidler som blir brukt for å unngå eller begrense tilgang til Nettsiden;
  (iii) dyplenke (lage deep-links) til en del av vår Nettside for ethvert formål;
  (iv) bruke en enhet, programvare eller rutine som hindrer eller forsøker å hindre normal drift på Nettsiden, eller gjøre noe som gjør at vårt data eller nettverksutstyr overbelastes;
  (v) reprodusere, duplisere, kopiere, selge, bytte, videreselge eller utnytte vår Nettside;
  (vi) bruke funksjoner på vår Nettside på en ulovlig, skadelig, støtende eller upassende måte etter vår vurdering;
  (vii) legge ut eller distribuere materiale på vår Nettside som bryter rettigheter til tredjepart eller gjeldende lov;
  (viii) bruke vår Nettside til å samle inn eller lagre personlig informasjon om andre;
  (ix) bruke vår Nettside i kommersiell sammenheng uten vår skriftlige tillatelse;
  (x) Overføre annonser eller selgsfremmede materiell på vår Nettside; ellers kan vi
  etter eget skjønn, når som helst, og uten varsel eller ansvar, suspendere, avslutte eller begrense din tilgang til hele eller deler av vår Nettside. Videre kan du alltid slette din konto her.

  Du godtar videre å ikke:

  • Unnvike, deaktivere eller på annen måte tukler med sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettsiden vår eller funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller som tvinger frem begrensninger for bruken av nettsiden vår eller innhold på nettsiden
  • Imitere en person eller enhet, eller på annen måte gi en uriktig fremstilling av tilknytningen din med en person eller enhet
  • Bevisst eller ubevisst overtre eller oppfordre andre til å overtre gjeldende lover, vedteker, forordninger eller reguleringer
  • Gi falsk eller villedende informasjon
  • Kreve personlig informasjon fra noen
  • Slette, legge til eller på annen måte endre folks brukerinnhold
  • Fjerne eller endre opphavsrett eller andre rettighetsbeskyttede merknader på eller i forbindelse med noen innhold på nettsiden
  • Offentlig kritisere noen eller noens brukerinnhold
  • Publisere eller legge inn trusler om vold, eller fremme eller oppfordre andre til å engasjere seg i ulovlig aktivitet

  Hvis du kommer over grovt innhold, ber vi om at du melder ifra om dette til TermsofuseAbuse@kayak.com.

 9. Trips
 10. Om du bruker Trips er du alene ansvarlig for reiseinformasjonen og annet innhold du laster opp, overfører eller deler med oss eller andre, på eller gjennom Trips (sammen kalt "Trips Informasjon"), og du samtykker i at du ikke vil sende inn eller dele Trips Informasjon du ikke har tillatelse til å dele. Det er ditt ansvar å opprette backup-kopier og erstatte Trips Informasjon du oppgir til oss på egen regning.

  Når du gir oss Trips Informasjon, eller gjør en bestilling gjennom KAYAK, gir du oss tillatelse til å lage kopier på alt vi ser som nødvendig for å fasilitere lagring og assimilering av Trips Informasjon. Ved å gi oss Trips Informasjon garanterer du at du har rett til å gi oss, ugjenkallelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fullt betalt, verdensomspennende lisens (med fri rett til å viderelisensiere) til å bruke, kopiere, endre, omformatere, oversette, syndikere, og distribuere Trips Informasjonen vi mottar fra deg til ethvert formål -reklame, annonsering eller andre ting - i tilknytning til Trips eller markedsføring, og for å forbedre arbeidet eller som innhold i annet arbeid. Du kan fjerne din Trips Informasjon fra Trips når som helst, men den lisensen du har gitt oss vil fortsatt være gjeldende. Du er inneforstått med at vi ikke kontrollerer, eller er ansvarlige for å gå gjennom din Trips Informasjon. Derimot har vi rett til å se gjennom, redigere eller slette enhver Trips informasjon eller din konto når som helst.

 11. Dine immaterielle rettigheter
 12. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og vi forbyr andre brukere fra å laste opp, legge ut, eller på annen måte overføre på vår Nettside eller på annen måte gjennom Trips, materiale som bryter mot en annen persons immaterielle rettigheter. Hvis du tror at ditt varemerke eller opphavsrett er blitt krenket, kan du gå til klageprosessen vår for eiendomsrett tilgjengelig for nedlasting her (PDF-filpå 23 KB) og følge instruksjonene, eller du kan sende oss en skriftlig varsel til adressen nevnt i avsnitt 14.

 13. Ansvarsfraskrivelse
 14. Vår Nettside, alt innhold og tjenester tilbudt på vår Nettside, og alle reiseplaner du får gjennom Trips er gitt "som de er" og "som de er tilgjengelig". Innholdet på vår side genereres stort sett automatisk, feil kan og vil forekomme. Vi har vanligvis mange søkeresultater, men vi er ikke fullstendige og viser ikke alle tilgjengelige leverandører og tilbud. Dermed viser vi ikke alltid de billigste tilgjengelige prisene. KAYAK frasier seg så langt som tillatt alle garantier av ethvert slag, enten det er uttalt eller indirekte, inkludert men ikke begrenset til enhver indirekte garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel, ukrenkelighet, sikkerhet og nøyaktighet, samt alle garantier som oppstår ved handel, eller utførelse.

 15. Vårt ansvar er begrenset
 16. Vi (sammen med vår ledelse, direktører, ansatte, representanter, eiere, datterselskaper og leverandører) frasier oss hermed uttrykkelig ethvert ansvar eller skyld i den utstrekning som er tillatt i henhold til loven, for (a) ethvert tap eller skade på, eller virus som kan angripe ditt datautstyr eller annen eiendom som et resultat av din tilgang til vår Nettside, nedlasting av innhold fra vår Nettside eller ditt bruk av Trips eller (b) enhver skade, død, tap, force majeure, ulykke, forsinkelse eller enhver direkte, spesiell, eksemplarisk, strafferettslige, indirekte eller følgeskader av ethvert slag (inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste eller tapte sparepenger), enten dette er basert på kontrakt, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller annet, som hender på grunn av, eller som på annen måte er forbundet med: (i) enhver bruk av vår Nettside, Trips eller vårt innhold; (ii) enhver feil eller forsinkelse (inkludert uten begrensninger til bruk eller manglende evne til å bruke en del av vår Nettside for reservasjoner eller bestillinger); eller (iii) resultat eller mangel på resultat fra oss eller en annen Reiseleverandør, selv om vi har blitt informert om risikoen for skader gjeldende disse parter eller annen part.

 17. Du går med på å beskytte oss
 18. I henhold til disse vilkårene er du ansvarlig overfor oss, vår ledelse, direktører, ansatte og agenter for eventuelle utgifter, tap eller andre kostnader, inkludert men ikke begrenset til rimelige juridiske og regnskapsmessige kostnader, som følger av, eller som er knyttet til din overtredelse av disse Vilkårene, eller de avtaler som henvises til i disse Vilkårene, eller ditt bruk av og tilgang til vår Nettside, Trips eller våre immaterielle rettigheter.

 19. Linker
 20. Vår Nettside kan inneholde linker til andre nettsider som vi ikke opererer eller kontrollerer, og som vi ikke er ansvarlige for ("Andre Nettsider"). Vi gir deg disse linkene som referanser og for enkelhets skyld, og vi anbefaler ikke innholdet på Andre Nettsider, og aksepterer ikke noe ansvar for dem, eller for eventuelle tap og skader som kan oppstå som følge av bruken av dem. Du bør undersøke de seperate vilkårene for bruk, personvern, og andre regler lagt ut på Andre Nettsider før du bruker dem. Du kan ikke opprette link fra noen nettside, inkludert nettsider kontrollert av deg til vår Nettside.

 21. Flyselskapets regler
 22. Omgåelse av flyselskapets regler, inkludert metoder som "back-to-back ticketing" (å kjøpe to eller flere billetter med overlappende reisedato for å omgå krav for minimumsopphold) og "hidden-city ticketing" (å kjøpe billetter som inkluderer deler som kjøperen ikke tenkte å bruke for å omgå flyselskapets prisstruktur), er forbudt hos mange flyselskaper. Bruk av forbudte billettinnkjøpsmetoder kan føre til at flyselskapet iverksetter tiltak, inkludert kansellering av billett, att du nektes ombordstigning på flyet, at bonuspoeng og andre fordeler indras, eller at ytterligere avgifter belastes kjøperens kredittkort, må betales på flyplassen, eller kommer på fremtidig faktura.

 23. KAYAK Mix
 24. Ved “Hacker Fares” ("KAYAK Mix"), viser vårt Nettsted søkeresultater som kombinerer Reiseprodukter, f.eks. seperate fly og hotell resultater, eller to enkeltreiser istedenfor tur/retur reise. Dersom du bruker disse søkeresultatene vil du gjøre to forskjellige bestillinger med forskjellige regler og vilkår (f.eks. bagasjegebyrer, endringsgebyrer og refundering). Eventuelle endringer som gjøres på en bestilling vil ikke påvirke den andre bestillingen (f.eks. om flyet for utreise avbestilles enten av deg eller flyselskapet, så er ikke flyselskapet du har bestillt returbillett fra forpliktet til å refundere eller endre reiseplan). Dersom du reiser internasjonalt kan du bli pålagt å vise returbillett ved innsjekking eller ved passkontrollen.

 25. Generelle krav
 26. Vi kan endre siden og disse Vilkårene når som helst, etter eget skjønn og uten varsel til deg. Du er ansvarlig for å holde deg informert om disse Vilkårene. Ditt videre bruk av nettsiden innebærer at du godtar eventuelle endringer i disse Vilkårene, og eventuelle endringer vil erstatte alle tidligere versjoner av Vilkårene. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder alle endringer i Vilkårene for alle brukere, inkludert de som er blitt brukere før endringene trer i kraft. Videre kan vi avslutte avtalen vår med deg under disse Vilkårene når som helst, gjennom å varsle deg skriftlig (inkludert via e-post) og/eller, dersom du er registrert bruker, ved å kansellere din konto og din tilgang til din konto.

  Ingenting i disse Vilkårene vil bety at en part anses å være en agent eller representant for den andre parten, eller begge parter som et konsortium eller partnere for ethvert formål. Du kan ikke tildele, delegere eller overføre dine rettigheter eller plikter under disse Vilkårene. Vi kan komme til å tildele våre rettigheter og plikter under disse Vilkårene, uten at slik tildeling betraktes som en endring i Vilkårene, og uten å varsle deg, forutsatt at dine rettigheter i henhold til disse Vilkårene ikke berøres. En eller flere patenter kan gjelde på denne siden, og for de funksjoner og tjenester som er tilgjengelig gjennom vår Nettside, inkludert uten begrensning Amerikanske patentnummer: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908.

  Hvis vi ikke iverksetter tiltak med hensyn til ditt brudd, eller andres brudd ved enhver anledning, betyr ikke det at vi gir avkall på vår rett til å handle i forhold til fremtidige eller lignende brudd. Hvis en domstol mener at noen av disse Vilkårene ikke kan håndheves, eller er ugyldige kommer Vilkårene til å gjelde så langt det er mulig i forhold til gjeldende lovgivning, og resten av Vilkårene vil fortsatt være gjeldende. Disse Vilkårene, sammen med de avtalene som tilknyttet disse Vilkårene gjennom referanser, utgjør hele avtalen mellom oss relatert til din bruk av vår Nettside, inkludert Trips, og erstatter alle tidligere overenskomster og avtaler (både skriftlig og muntlig) om bruk av vår Nettside.

  I den grad loven tillater det vil sveitsisk lov, uten hensyn til konflikt mellom rettsreglene, være gjeldende for disse Vilkårene, samt din og vår overholdelse av dem, og eventuelle tvister eller krav som følge av, eller i forbindelse med dem eller deres emner (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav). Hvis du tar ut søksmål i forbindelse med din bruk av våre nettsider, inkludert Trips, eller disse Vilkårene, eller våre tjenester, samtykker du i at dette må gjøres i domstolene i Zurich, Sveits; dersom du er forbruker kan loven tillate deg å reise sak også i domstolen i den byen du er bosatt, samt å utnytte de rettigheter som følger av forbrukerlovgivningen på dette stedet. Ved en slik handling eller ved enhver handling som vi kan sette igang, skal den seirende part, så langt det er tillatt ifølge lov, ha rett til refusjon av alle juridiske utgifter som påløper i forbindelse med forhandlingene, inkludert men ikke begrenset til kostnader, både skattepliktige og skattefrie, og rimelige advokathonorarer. I den grad loven tillater det godtar du at eventuelle tvister, krav og grunnlag for søksmål som følge av, eller i forbindelse med vår Nettside og/eller disse Vilkårene blir løst individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål.

 27. Din tilbakemelding
 28. Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer og spørsmål med oss her, men det er mulig vi ikke kan svare på alle. Vær oppmerksom på at vi ikke tar noe ansvar for gjennomgang av uoppfordrede ideer for vår virksomhet (for eksempel ideer til produkter eller reklame), og vi vil ikke akseptere noe ansvar på grunn av likhet mellom disse ideene og materiale som kan forekomme i fremtidige KAYAK-produkter og tjenester. Husk også at du er ansvarlig for materiale du sender inn, inkludert pålitelighet, autentisitet og opphavsrett. Ikke avslør bedriftshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon i dine meldinger. Alle rettigheter til materiale som er sendt til oss vil etter dette være utelukkende KAYAK sin eiendom. Gjennom å sende oss tilbakemelding gir du oss en ugjenkallelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fullt betalt, verdensomspennende lisens (med rett til å fritt viderelisensiere) til å bruke, kopiere, endre, offentlig fremføre, vise frem, reformatere, oversette, distribuere, publisere, ta utdrag fra (helt eller delvis) de tilbakemeldingene vi får fra deg for ethvert formål, inkludert business, markedsføring, reklame og på andre måter.

  Juridisk info

  Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Apple, Apple-logoen, iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registert i USA og andre land og regioner. App Store er et servicemerke for Apple Inc.

  Vår nettside eies og drives av:

KAYAK Europe GmbH Fraumünsterstrasse 16 8001 Zürich Switzerland

Sist oppdatert: 17. september 2019